PROJECTE MOBILITAT

Gràcies al projectes que promou i coordina la Conselleria d’Educació i Cultura mitjançant la Direcció General de Formació Professional i Aprenentatge Permanent, els alumnes de PQPI, dels CFGM i dels CFGS, que cursen estudis al CIFP Joan Taix en les seves diferents especialitats, tenen l’oportunitat de poder realitzar el mòdul de formació en Centres de Treball i donar-lis el reconeixement de les estades formatives en empreses d’altres països de la Unió Europea. Un dels objectius d’aquest centre es promoure una formació de qualitat i aquests tipus d’experiencies enriqueixen aquest procés. Des d’aquí volem animar a l’alumnat perque participi en aquest tipus d’estades

Durant el curs acadèmic 2010-1011 dos alumnes del Cicle Formatiu de Grau Mitjà de Jardineria varen gaudir d’una beca dins del Programa Leonardo da Vinci. Ha estat la primera experiència que el centre ha tingut en enviar alumnat dins de Projecte Illes Balears 2007. L’estada formativa va tenir lloc a Polònia en empreses relacionades amb el sector primari. L’experiència va resultar molt gratificant pels estudiants, així com profitosa, ja que varen obrir nous horitzons en els seus ensenyaments tècnics, culturals i personals. Podeu veure i escoltar com els alumnes Francesc Palou i Juan Roque Serrato detallen la seva experiència en aquest video.

També el centre va ser seleccionat per participar en el projecte de mobilitat Leonardo da Vinci Professrat d’FP a Europa per a una gestió de mobilitat de qualitat (VETPRO). Tres docents del centre es varen desplaçar fins a la ciutat de Lublin (Polònia), per poder cercar contactes amb empreses, i perquè en un futur puguin ser les adequades a les estades formatives dels alumnats de la Formació Professional de les Illes Balears.

Durant el curs 2011-2012, tres alumnes del CFGS de Gestió i Organització dels Recursos Naturals i Paisatgístics han desenvolupat una part del mòdul de FCT al mateix país (Polonia). Els alumnes són: Joan Pons Sanz, Llorenç Tortella Alomar i Adrià Álverez Socias. Són estades formatives de qualitat en empreses europees per a alumnat del cicle de grau superior amb la Carta Universitària Erasmus.

Comparteix