PROJECTE LINGÜÍSTIC

Durant el curs 2011/12 tenim previstes les següents actuacions:

 1. Treballar per a la dinamització, promoció i foment de l’ús de la llengua catalana
 2. Actualitzar l’ anàlisi sociolingüística del centre.
 3. Digitalitzar les enquestes sociolingüístiques dels alumnes, personal docent i personal no docent.
  1. Potenciar l’ús del tauler específic per a informacions i/o notícies lingüístiques.
  2. Donar publicitat d’activitats del Consell de Mallorca, de l’Ajuntament de sa Pobla, de Pa i mel, Govern de les Illes Balears, Joves per la llengua…(Tallers de ràdio per a joves, exposicions, intercanvis culturals, parelles lingüístiques, colònies lingüístiques, inscripcions i terminis per a proves de nivell de català, participar en activitats relacionades amb la defensa i l’ús del català)
 4. Treballar el document de suport per a la revisió del Projecte Lingüístic de Centre a partir de la reflexió i l’anàlisi de la realitat socioeducativa actual ( Servei d’Ensenyament del Català ).
 5. Crear i activar una bústia de suggeriments i recomanacions per fer participar els usuaris de la web en la recerca de més recursos i materials lingüístics.
 6. Creació d’un tauler lingüístic digital on s’hi puguin penjar tot tipus d’informacions, notícies,… lingüístiques.
 7. Revisar, completar i actualitzar trimestralment l’apartat de recursos lingüístics de la web del centre.
Comparteix