PROJECTE D’INNOVACIÓ : ELS CENTRES INTEGRATS DE FORMACIÓ PROFESSIONAL, PLATAFORMA CAP A LA INSERCIÓ LABORAL A TRAVÉS DE LA INFORMACIÓ I L’ORIENTACIÓ

El Ministeri d’Educació aprovà el projecte d’innovació: ELS CENTRES INTEGRATS DE FORMACIÓ PROFESSIONAL, PLATAFORMA CAP A LA INSERCIÓ LABORAL A TRAVÉS DE LA INFORMACIÓ I L’ORIENTACIÓ. En aquest projecte hi participa el CIFP Joan Taix juntament amb els centres següents:

 • CIFP Mantenimiento y servicios a la producción (Langreo – Comunitat Autònoma del Principat d’Astúries). Centre coordinador.
 • CIFP de Avilés (Avilés – Comunitat Autònoma del Principat d’Astúries).
 • CIFP Comunicación, imagen y sonido (Langreo – Comunitat Autònoma del Principat d’Astúries).
 • CIFP Cerdeño (Oviedo – Comunitat Autònoma del Principat d’Astúries).
 • CPIFP los Enlaces (Zaragoza – Comunitat Autònoma d’Aragó).
 • CPIFP Corona de Aragón (Zaragoza – Comunitat Autònoma d’Aragó).
 • CPIFP Canastell (Sant Vicent del Raspeig – Alacant – Comunitat Valenciana).
 • CIFP Hosteleria y turismo (Gijón – Comunitat Autònoma del Principat d’Astúries).
 • IES Reina Victoria Eugenia (Melilla – Ciutat Autònoma de Melilla).
 • IES Almina (Ceuta – Ciutat Autònoma de Ceuta).
 • CPR Nalón-Caudal (Langreo – Comunitat Autònoma del Principat d’Astúries).
 • Ciudad Industrial Valle del Nalón S.A.U. (Langreo – Comunitat Autònoma del Principat d’Astúries).
 • Alecop S.C.L. (Arrasate-Mondragón – Guipuzcoa – Comunitat Autònoma del País Basc)

JUSTIFICACIÓ I PROPÒSIT DEL PROJECTE:

Aquest projecte inclou diverses actuacions que es pretenen dur a terme en aquests centres i institucions, per tal d’inserir a l’alumnat de tots els subsistemes de formació professional (formació professional inicial, formació professional per a l’ocupació en les seves dues modalitats, formació professional per Demanda i la formació professional a la Carta), en el món laboral, així com la creació de microempreses educatives en els centres integrats participants, accions aquestes que impliquen la Informació, l’Orientació i la Formació.

OBJECTIUS:

Resumint, podríem dir que des dels centres integrats de Formació Professional, entenem la Informació, l’Orientació i la Formació Professional com un procés continu de suport a la ciutadania al llarg de tota la seva vida, perquè aquesta elabori i materialitzi el seu projecte personal i professional, aclarint les seves aspiracions i les seves competències mitjançant la Informació i el consell sobre les realitats del treball, l’evolució dels oficis i les professions, del mercat de treball i de les realitats econòmiques, així com de l’oferta de formació per poder assolir-les. El projecte es desenvoluparà en tres eixos:

1. El portal de l’ocupació de la formació professional

Els centres integrats han de proporcionar el servei d’ocupació en el que participarà l’alumnat, el professorat i l’empresariat, per tal de generar, difondre i gestionar tota la informació de caràcter laboral orientada a facilitar la inserció en el mercat de treball d’alumnes i ex-alumnes dels nostres centres: s’inclouen dins de les seves tasques la creació i gestió activa d’una borsa de treball, i les xarxes de contacte que s’estableixen amb els ocupadors del seu àmbit de competència. Amb aquest projecte, volem aprofitar l’experiència de la borsa de treball digital que ha impulsat el C.I.F.P. de M.S.P. i que permet posar en contacte les empreses amb l’alumnat que participa de l’oferta formativa del centre. La finalitat d’aquest servei és facilitar a les empreses una aplicació on-line on trobar treballadors amb un perfil específic. Aquesta plataforma informàtica de gestió d’ocupació neix amb intenció de prestar un servei gratuït a totes aquelles empreses que tinguin un acord de col·laboració signat amb els centres, i a tot l’alumnat que hagi participat d’alguna de les formacions que s’imparteixen en els centres de formació professional.

2. Cultura Emprenedora i Micro-empreses Educatives

Els cicles formatius han d’incorporar els ensenyaments orientats a estimular l’esperit emprenedor, el desenvolupament d’activitats empresarials i el treball per compte propi. El mòdul formatiu d’aquests ensenyaments incorporarà, així mateix, els coneixements i instruments necessaris per a la creació d’una petita empresa o negoci propi, i sobre la gestió, administració i organització empresarial.

Per això des dels centres integrats participants es treballarà conjuntament amb el Planter d’empreses de Valnalón – Langreo, Principat d’Astúries, a fi de poder potenciar entre el nostre alumnat aquesta cultura emprenedora.

Es considera que per arribar a crear una Micro-empresa en un centre de formació, s’ha de generar, inicialment, un pla de creació que permeti conèixer i possibilitar la participació de totes les persones interessades:

 1. Exposició de la idea: Consell Social del Centre, Conselleria corresponent.
 2. Divulgació de la idea: Departament de Família Professional corresponent i Claustre.
 3. Admissió de la idea: Departament de Família Professional, Alumnat i Claustre.
 4. Confirmació de la idea: Departament de Família Professional i Alumnat.
 5. Estudi de continguts: Direcció, Dept. i les entitats col·laboradores (Valnalón i CPR).
 6. Incorporació en la programació: Departament de Família Professional.
 7. Formació: Professorat recolzat per les entitats col·laboradores.
 8. Estudi de viabilitat: Institucions col·laboradores, Professorat i Alumnat.
 9. Constitució de l’Empresa a la seu del Centre: Consell Social i Direcció.
 10. Creació externa al cap del temps que s’estipuli.

3. Competències transversals per a la inserció laboral

Amb aquest projecte i de la mà de l’empresa Alecop S.C.L, participant del projecte, volem generar una base de coneixements sobre el disseny, estructura i utilització de materials formatius per al desenvolupament de Competències Transversals, estructurades per nivells de qualificació professional, recolzats en la utilització de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació, de forma que pugui contribuir adequadament a la inserció laboral dels nostres alumnes.

Comparteix