PARELLES TUTORIALS

L’estratègia didàctica de la parella tutorial aprofita la capacitat de mediació de l’alumnat per tal que el tutorat aprengui un contingut nou i el tutorand aprofundeixi en els continguts que ha d’ajudar a aprendre al tutorat. La rellevància d’aquesta estratègia rau en que reconeix i aprofita la diferència de nivells dels alumnes (que tradicionalment s’ha vist com un problema) per produir aprenentatge, millorar les expectatives de l’alumnat i millorar el clima de l’aula.

MANUAL
EXERCICI 1
EXERCICI 2
FITXA AUTOAVALUACIO I COAVALUACIÓ

Comparteix