CURS 2013 – 2014

EQUIP DIRECTIU
DIRECTOR Bartomeu Alzamora Fábregas
CAP D’ESTUDIS Rafel Cifre Socias
SECRETARI Antoni Aguilà Fuster
ADMINISTRADOR
CAP D’ÀREA ECONÒMICA, COMPRES I MANTENIMENT
Gabriel Mir Serra
CAP DEL DEPARTAMENT D’INFORMACIÓ I ORIENTACIÓ PROFESSIONAL Joan Socies Bennasser
CAP DEL DEPARTAMENT DE RELACIONS AMB LES EMPRESES I L’ENTORN PRODUCTIU
COORDINADOR TIC
Gabriel Alzina Alomar

 

CONSELL SOCIAL
PROFESSORAT Isabel Alcover Mascaró
PRESIDENT – CONSELLERIA D’EDUCACIÓ I CULTURA Bartomeu Alzamora Fàbregas
SECRETARI Antoni Aguilà Fuster
PIME BALEARS Manuela Campos
CONSELLERIA D’EDUCACIÓ I CULTURA – DGOIFP Carme Oliver Arellano
PERSONAL NO DOCENT Amable Joan Latorre Socias
ALUMNAT  Joan Sebastià Lloret Oliver
UGT ILLES BALEARS Francesc Coll
PROFESSORAT Bartomeu Mir Serra
CCOO ILLES BALEARS Antoni Perelló Moranta
CONSELLERIA D’EDUCACIÓ I CULTURA – SOIB Pilar Fuentes Alaman
CAEB Ana Reguera Rodriguez
CONSELLERIA D’EDUCACIÓ I CULTURA – SOIB Xavier Rubio Balet

 

CCG – COMISSIÓ DE COORDINACIÓ I GESTIÓ
CAP DE LA FAMÍLIA PROFESSIONAL AGA / COORDINADORA ERASMUS Silvia Carbonell Soler
DIRECTOR Bartomeu Alzamora Fàbregas
COORDINADOR LINGÜÍSTIC Bartomeu Martorell Pons
CAP DEL DEPARTAMENT DE RELACIONS AMB LES EMPRESES I L’ENTORN PRODUCTIU
COORDINADOR TIC
Gabriel Alzina Alomar
SECRETARI Antoni Aguilà Fuster
CAP DE LA FAMÍLIA PROFESSIONAL ADG Coloma Canaves Bonet
CAP DEL DEPARTAMENT DE FOL Joan Fiol Reynes
CAP DEL DEPARTAMENT D’INFORMACIÓ I ORIENTACIÓ PROFESSIONAL Joan Socies Bennasser
CAP DE LA FAMÍLIA PROFESSIONAL IMP Evelyn Leon Caceres
COORDINADORA MEDIAMBIENTAL Joana Buades Coll
CAP D’ESTUDIS Rafel Cifre Socias

 

FAMÍLIES PROFESSIONALS / DEPARTAMENTS
ACTIVITATS AGRÀRIES Beatriz Blanquer Santamaria
Silvia Carbonell Soler
Edelweis Farrùs Mirò
Antonio Oliver Hautekeete
Josep Antoni Sastre Borras
Aina Maria Roig Perelló
Esperanza Tous Pascual
ADMINISTRACIÓ Isabel Alcover Mascaro
Bartomeu Alzamora Fabregas
Gabriel Alzina Alomar
Rafel Cifre Socias
Luis Gonzalo Peñalver
Maria Antonia Benitez Coll
Coloma Canaves Bonet
Francisca Carrió Gelabert
Ortiz Murgui, Raquel
Nerea Caballero Del Rio
ELECTRICITAT I ELECTRÒNICA Antoni Aguila Fuster
Gabriel Mir Serra
Bartomeu Mir Serra
FORMACIÓ I ORIENTACIÓ LABORAL Joan Fiol Reynes
Francisca Maria Mut Fullana
IMATGE PERSONAL Joana Maria Flaquer Sanso
Elvira Fiol Ferrer
Evelyn Leon Caceres
INFORMACIÓ I ORIENTACIÓ PROFESSIONAL Catalina Ferrer Pujol
Bartomeu Martorell Pons
Tomas Nadal, Joana Maria
Catalina Serra Cabanellas
Joan Socies Bennasser
Sastre Parpal, Francisco Javier
Teresa Ripoll Martorell
Maria Zuazaga Llabres

 

PERSONAL NO DOCENT
PERSONAL DE NETEJA Margalida Bauza Font
Catalina Serra Company
PERSONAL DE CONSERGERIA Margalida Simó Rayó
Avelina Rodriguez Parra
PERSONAL D’ADMINISTRACIÓ Amable Joan Latorre Socias
Jaume Muntaner Mora

 

Comparteix