CURS 2012 – 2013

EQUIP DIRECTIU

DIRECTOR BARTOMEU ALZAMORA FÁBREGAS
CAP D’ESTUDIS RAFEL CIFRE SOCIAS
SECRETARI GABRIEL ALZINA ALOMAR
ADMINISTRADOR – CAP D’ÀREA ECONÒMICA, COMPRES I MANTENIMENT GABRIEL MIR SERRA
CAP DEL DEPARTAMENT D’INFORMACIÓ I ORIENTACIÓ PROFESSIONAL JOAN SOCIES BENNASSER
CAP DEL DEPARTAMENT DE RELACIONS AMB LES EMPRESES I L’ENTORN PRODUCTIU ANTONI AGUILÀ FUSTER

CONSELL SOCIAL

PROFESSORAT ISABEL ALCOVER MASCARÓ
PRESIDENT – CONSELLERIA D’EDUCACIÓ I CULTURA BARTOMEU ALZAMORA FÀBREGAS
SECRETARI GABRIEL ALZINA ALOMAR
PIME BALEARS JOSEFA CALVO BLANCO
CONSELLERIA D’EDUCACIÓ I CULTURA – DGOIFP CARME OLIVER ARELLANO
PERSONAL NO DOCENT
ALUMNAT
UGT ILLES BALEARS JOSÉ LUCIO MAS BELMONTE
PROFESSORAT BARTOMEU MIR SERRA
CCOO ILLES BALEARS ANTONI PERELLÓ MORANTA
CONSELLERIA D’EDUCACIÓ I CULTURA – SOIB XAVIER RUBIO BALET
CAEB ANA REGUERA RODRIGUEZ
CONSELLERIA D’EDUCACIÓ I CULTURA – SOIB MARTA SUREDA MORA

CCG – COMISSIÓ DE COORDINACIÓ I GESTIÓ

CAP DE LA FAMÍLIA PROFESSIONAL ACA / COORDINADORA ERASMUS SILVIA CARBONELL SOLER
DIRECTOR BARTOMEU ALZAMORA FÀBREGAS
COORDINADOR LINGÜÍSTIC BARTOMEU MARTORELL PONS
SECRETARI / COORDINADOR TIC GABRIEL ALZINA ALOMAR
CAP DE LA FAMÍLIA PROFESSIONAL ELE / CAP DEL DEPARTAMENT DE RELACIONS AMB LES EMPRESES I L’ENTORN PRODUCTIU ANTONI AGUILÀ FUSTER
COORDINADOR D’ACTIVITATS EXTRAESCOLARS CATALINA FERRER PUJOL
CAP DE LA FAMÍLIA PROFESSIONAL ADM ISABEL ALCOVER MASCARÓ
CAP DEL DEPARTAMENT DE FOL JOAN FIOL REYNES
CAP DEL DEPARTAMENT D’INFORMACIÓ I ORIENTACIÓ PROFESSIONAL JOAN SOCIES BENNASSER
CAP DE LA FAMÍLIA PROFESSIONAL IMP EVELYN LEON CACERES
COORDINADORA MEDIAMBIENTAL BEATRIZ BLANQUER SANTAMARIA
CAP D’ESTUDIS RAFEL CIFRE SOCIAS

FAMÍLIES PROFESSIONALS / DEPARTAMENTS

ACTIVITATS AGRÀRIES BEATRIZ BLANQUER SANTAMARIA
SILVIA CARBONELL SOLER
EDELWEIS FARRÙS MIRÒ
ANTONI RAMONELL ALZAMORA
JOSEP ANTONI SASTRE BORRAS
MARIA MAGDALENA LLADÓ FEMENIAS
NADAL ABARQUERO, JOAN ESTEVE
ADMINISTRACIÓ ISABEL ALCOVER MASCARO
BARTOMEU ALZAMORA FABREGAS
GABRIEL ALZINA ALOMAR
RAFEL CIFRE SOCIAS
LUIS GONZALO PEÑALVER
FRANCESCA GUAL GUAL
COLOMA CANAVES BONET
FRANCISCA CARRIÓ GELABERT
GOMILA BARCELO, JAUME
ORTIZ MURGUI, RAQUEL
ELECTRICITAT I ELECTRÒNICA ANTONI AGUILA FUSTER
GABRIEL CAPÓ CAIMARI
GABRIEL MIR SERRA
BARTOMEU MIR SERRA
FORMACIÓ I ORIENTACIÓ LABORAL JOAN FIOL REYNES
FRANCISCA MARIA MUT FULLANA
IMATGE PERSONAL JOANA MARIA FLAQUER SANSO
ELVIRA FIOL FERRER
EVELYN LEON CACERES
INFORMACIÓ I ORIENTACIÓ PROFESSIONAL CATALINA FERRER PUJOL
BARTOMEU MARTORELL PONS
GINES GOMEZ CERVANTES
CATALINA SERRA CABANELLAS
JOAN SOCIES BENNASSER
TERESA GELABERT PONS
TERESA RIPOLL MARTORELL
MARIA ZUAZAGA LLABRES

PERSONAL NO DOCENT

PERSONAL DE NETEJA MARGALIDA BAUZA FONT
CATALINA SERRA COMPANY
PERSONAL DE CONSERGERIA MARGALIDA SIMÓ RAYÓ
AVELINA RODRIGUEZ PARRA
PERSONAL D’ADMINISTRACIÓ CATALINA SANS AGUILAR
JAUME MUNTANER MORA
Comparteix