CURS 2011 – 2012

EQUIP DIRECTIU

DIRECTOR BARTOMEU ALZAMORA FÁBREGAS
CAP D’ESTUDIS JOAN SOCIES BENNASSER
SECRETARI GABRIEL ALZINA ALOMAR
ADMINISTRADOR – CAP D’ÀREA ECONÒMICA, COMPRES I MANTENIMENT GABRIEL MIR SERRA
COORDINADOR DE QUALITAT RAFEL CIFRE SOCIAS
CAP DEL DEPARTAMENT DE RELACIONS AMB LES EMPRESES I L’ENTORN PRODUCTIU ANTONI AGUILÀ FUSTER

CONSELL SOCIAL

PROFESSORAT ISABEL ALCOVER MASCARÓ
PRESIDENT – CONSELLERIA D’EDUCACIÓ I CULTURA BARTOMEU ALZAMORA FÀBREGAS
SECRETARI GABRIEL ALZINA ALOMAR
PIME BALEARS JOSEFA CALVO BLANCO
CONSELLERIA D’EDUCACIÓ I CULTURA JOANA MARGALIDA CERDÀ MARTORELL
PERSONAL NO DOCENT AMABLE JOAN LATORRE SOCIAS
ALUMNAT JOAN SEBASTIÀ LLORET OLIVER
UGT ILLES BALEARS JOSÉ LUCIO MAS BELMONTE
PROFESSORAT BARTOMEU MIR SERRA
CCOO ILLES BALEARS ANTONI PERELLÓ MORANTA
CONSELLERIA D’EDUCACIÓ I CULTURA MARTA PICORNELL YANES
CAEB ANA REGUERA RODRIGUEZ
CONSELLERIA D’EDUCACIÓ I CULTURA MARTA SUREDA MORA

CGC – COMISSIÓ DE GESTIÓ I COORDINACIÓ

CAP DE LA FAMÍLIA PROFESSIONAL ACA / COORDINADORA ERASMUS SILVIA CARBONELL SOLER
DIRECTOR BARTOMEU ALZAMORA FÀBREGAS
COORDINADOR LINGÜÍSTIC BARTOMEU MARTORELL PONS
SECRETARI / COORDINADOR TIC GABRIEL ALZINA ALOMAR
CAP DE LA FAMÍLIA PROFESSIONAL ELE / CAP DEL DEPARTAMENT DE RELACIONS AMB LES EMPRESES I L’ENTORN PRODUCTIU ANTONI AGUILÀ FUSTER
ADMINISTRADOR – CAP D’ÀREA ECONÒMICA, COMPRES I MANTENIMENT GABRIEL MIR SERRA
CAP DE LA FAMÍLIA PROFESSIONAL ADM ISABEL ALCOVER MASCARÓ
CAP DEL DEPARTAMENT DE FOL JOAN FIOL REYNES
CAP D’ESTUDIS / CAP DEL DEPARTAMENT D’INFORMACIÓ I ORIENTACIÓ PROFESSIONAL JOAN SOCIES BENNASSER
CAP DE LA FAMÍLIA PROFESSIONAL IMP JUANA INES RIERA SANCHEZ
COORDINADORA MEDIAMBIENTAL BEATRIZ BLANQUER SANTAMARIA
COORDINADOR DE QUALITAT RAFEL CIFRE SOCIAS

FAMÍLIES PROFESSIONALS / DEPARTAMENTS

ACTIVITATS AGRÀRIES BEATRIZ BLANQUER SANTAMARIA
SILVIA CARBONELL SOLER
EDELWEIS FARRÙS MIRÒ
MARIA ESPERANÇA TOUS PASCUAL
MARIA MAGDALENA LLADÓ FEMENIAS
ANTONI RAMONELL ALZAMORA
JOSEP ANTONI SASTRE BORRAS
ADMINISTRACIÓ ISABEL ALCOVER MASCARO
BARTOMEU ALZAMORA FABREGAS
GABRIEL ALZINA ALOMAR
RAFEL CIFRE SOCIAS
LUIS GONZALO PEÑALVER
FRANCESCA FERRER MARQUES
COLOMA CANAVES BONET
FRANCISCA CARRIÓ GELABERT
ANTONI JOSEP JORDA GELABERT
FRANCISCO MARTINEZ LOPEZ
ELECTRICITAT I ELECTRÒNICA ANTONI AGUILA FUSTER
GABRIEL CAPÓ CAIMARI
GABRIEL MIR SERRA
MIQUEL RIUTORT RIUTORT
FORMACIÓ I ORIENTACIÓ LABORAL JOAN FIOL REYNES
FRANCISCA MARIA MUT FULLANA
IMATGE PERSONAL JOANA MARIA FLAQUER SANSO
JUANA INES RIERA SANCHEZ
ELVIRA FIOL FERRER
IMMACULADA MORALES SUAU (*)
INFORMACIÓ I ORIENTACIÓ PROFESSIONAL CATALINA FERRER PUJOL
BARTOMEU MARTORELL PONS
BARTOMEU MIR SERRA
CATALINA SERRA CABANELLAS
JOAN SOCIES BENNASSER
PEDRONA SEGUI SERRA
ANTONIA SINTES SASTRE

(*) Compartida amb el departament d’informació i orientació professional

PERSONAL NO DOCENT

PERSONAL DE NETEJA MARGALIDA BAUZA FONT
CATALINA SERRA COMPANY
PERSONAL DE CONSERGERIA MARGALIDA SIMÓ RAYÓ
AVELINA RODRIGUEZ PARRA
PERSONAL D’ADMINISTRACIÓ CATALINA SANS AGUILAR
JAUME MUNTANER MORA

APIMA

PRESIDENT VICENTE BAL·LE ESPIN
VOCAL MARGALIDA BAUZA FONT
TRESORERA PURIFICACIÓN TENA BLANCO
SECRETÀRIA FRANCISCA BAUZA GUARDIOLA
VOCAL ANTONI GOST ALOMAR
Comparteix