CURS 2010 – 2011

EQUIP DIRECTIU

DIRECTOR BARTOMEU ALZAMORA FÁBREGAS
CAP D’ESTUDIS RAFEL CIFRE SOCIAS
SECRETARI GABRIEL ALZINA ALOMAR
ADMINISTRADOR – CAP D’ÀREA ECONÒMICA, COMPRES I MANTENIMENT GABRIEL MIR SERRA
CAP D’ESTUDIS ADJUNT JOAN SOCIES BENNASSER
CAP DEL DEPARTAMENT DE RELACIONS AMB LES EMPRESES I L’ENTORN PRODUCTIU ANTONI AGUILÀ FUSTER

CONSELL SOCIAL

PROFESSORAT ISABEL ALCOVER MASCARÓ
PRESIDENT – CONSELLERIA D’EDUCACIÓ I CULTURA BARTOMEU ALZAMORA FÀBREGAS
SECRETARI GABRIEL ALZINA ALOMAR
PIME BALEARS JOSEFA CALVO BLANCO
CONSELLERIA D’EDUCACIÓ I CULTURA JOANA MARGALIDA CERDÀ MARTORELL
PERSONAL NO DOCENT AMABLE JOAN LATORRE SOCIAS
ALUMNAT JOAN SEBASTIÀ LLORET OLIVER
UGT ILLES BALEARS JOSÉ LUCIO MAS BELMONTE
PROFESSORAT BARTOMEU MIR SERRA
CCOO ILLES BALEARS ANTONI PERELLÓ MORANTA
CONSELLERIA DE TURISME I TREBALL MARTA PICORNELL YANES
CAEB ANA REGUERA RODRIGUEZ
CONSELLERIA DE TURISME I TREBALL MARTA SUREDA MORA

CGC – COMISSIÓ DE GESTIÓ I COORDINACIÓ

CAP DE LA FAMÍLIA PROFESSIONAL ACA / COORDINADORA ERASMUS SILVIA CARBONELL SOLER
DIRECTOR BARTOMEU ALZAMORA FÀBREGAS
COORDINADOR LINGÜÍSTIC BARTOMEU MARTORELL PONS
SECRETARI / COORDINADOR TIC GABRIEL ALZINA ALOMAR
CAP DE LA FAMÍLIA PROFESSIONAL ELE / CAP DEL DEPARTAMENT DE RELACIONS AMB LES EMPRESES I L’ENTORN PRODUCTIU ANTONI AGUILÀ FUSTER
ADMINISTRADOR – CAP D’ÀREA ECONÒMICA, COMPRES I MANTENIMENT GABRIEL MIR SERRA
CAP DE LA FAMÍLIA PROFESSIONAL ADM ISABEL ALCOVER MASCARÓ
CAP DEL DEPARTAMENT DE FOL JOAN FIOL REYNES
CAP D’ESTUDIS ADJUNT / CAP DEL DEPARTAMENT D’INFORMACIÓ I ORIENTACIÓ PROFESSIONAL JOAN SOCIES BENNASSER
CAP DE LA FAMÍLIA PROFESSIONAL IMP ISABEL RAMÍS AMENGUAL
COORDINADORA MEDIAMBIENTAL BEATRIZ BLANQUER SANTAMARIA
CAP D’ESTUDIS / COORDINADOR QUALITAT RAFEL CIFRE SOCIAS

FAMÍLIES PROFESSIONALS / DEPARTAMENTS

ACTIVITATS AGRÀRIES BEATRIZ BLANQUER SANTAMARIA
SILVIA CARBONELL SOLER
EDELWEIS FARRÙS MIRÒ
YOLANDA CALVO RODRIGUEZ
MARIA MAGDALENA LLADÓ FEMENIAS
ANTONI RAMONELL ALZAMORA
JOSEP ANTONI SASTRE BORRAS
ADMINISTRACIÓ ISABEL ALCOVER MASCARO
BARTOMEU ALZAMORA FABREGAS
GABRIEL ALZINA ALOMAR
RAFEL CIFRE SOCIAS
JAUME ANGLADA BENEJAM
LUIS GONZALO PEÑALVER
ANTÒNIA GAYÀ PASCUAL
AGNÈS DEL PILAR BARCELÓ MOLL
FRANCESCA FERRER MARQUES
MARIA DEL CARME QUETGLAS LINARES
ELECTRICITAT I ELECTRÒNICA ANTONI AGUILA FUSTER
GABRIEL CAPÓ CAIMARI
GABRIEL MIR SERRA
GINES GOMEZ CERVANTES
FORMACIÓ I ORIENTACIÓ LABORAL JOAN FIOL REYNES
FRANCISCA MARIA MUT FULLANA
IMATGE PERSONAL JOANA MARIA FLAQUER SANSO
INES MARIA GUERRERO MEJIAS
ISABEL RAMIS AMENGUAL
JUANA INES RIERA SANCHEZ
INFORMACIÓ I ORIENTACIÓ PROFESSIONAL CATALINA FERRER PUJOL
BARTOMEU MARTORELL PONS
BARTOMEU MIR SERRA
CATALINA SERRA CABANELLAS
JOAN SOCIES BENNASSER
LEONOR AMENGUAL ANTICH

PERSONAL NO DOCENT

PERSONAL DE NETEJA MARGALIDA BAUZA FONT
CATALINA SERRA COMPANY
PERSONAL DE CONSERGERIA MARGALIDA SIMÓ RAYÓ
AVELINA RODRIGUEZ PARRA
PERSONAL D’ADMINISTRACIÓ AMABLE JOAN LATORRE SOCIAS
JAUME MUNTANER MORA

APIMA

PRESIDENT VICENTE BAL·LE ESPIN
VOCAL MARGALIDA BAUZA FONT
TRESORERA PURIFICACIÓN TENA BLANCO
SECRETÀRIA FRANCISCA BAUZA GUARDIOLA
VOCAL ANTONI GOST ALOMAR

 

Comparteix