CURS 2009 – 2010

EQUIP DIRECTIU

DIRECTOR BARTOMEU ALZAMORA FÁBREGAS
CAP D’ESTUDIS GABRIEL MIR SERRA
SECRETARI GABRIEL ALZINA ALOMAR
COORDINADOR QUALITAT RAFEL CIFRE SOCIAS

CONSELL ESCOLAR

PROFESSORAT ANTONI AGUILÀ FUSTER
DIRECTOR BARTOMEU ALZAMORA FÁBREGAS
SECRETARI GABRIEL ALZINA ALOMAR
PARES I MARES MARGALIDA BAUZA FONT
REPRESENTANT EMPRESARIAL SEBASTIÀ CAMPINS BALLESTER
PROFESSORAT RAFEL CIFRE SOCIAS
ALUMNAT MARIA DE LA LLOSA GUELL
PROFESSORAT JOAN FIOL REYNES
AJUNTAMENT SEBASTIÀ GALLARDO DE ARRIBA
PROFESSORAT BARTOMEU MARTORELL PONS
CAP D’ESTUDIS GABRIEL MIR SERRA
ALUMNAT ANTONI MORELL BAUZA
ALUMNAT JOSE RAMON MORRO MARTINEZ
PROFESSORAT JOSEP ANTONI SASTRE BORRAS
PERSONAL NO DOCENT MARGALIDA SIMÓ RAYÓ
PROFESSORAT JOAN SOCIES BENNASSER
PARES I MARES PURIFICACIÓ TENA BLANCO

COMISSIÓ DE COORDINACIÓ PEDAGÒGICA

CAP DE LA FAMÍLIA PROFESSIONAL ACA ANTONI ARTIGUES MORELL
DIRECTOR BARTOMEU ALZAMORA FÀBREGAS
COORDINADOR LINGÜÍSTIC BARTOMEU MARTORELL PONS
COORDINADOR TIC / SECRETARI GABRIEL ALZINA ALOMAR
CAP DE LA FAMÍLIA PROFESSIONAL ELE GABRIEL CAPÓ CAIMARI
CAP D’ESTUDIS GABRIEL MIR SERRA
CAP DE LA FAMÍLIA PROFESSIONAL ADM ISABEL ALCOVER MASCARÓ
CAP DEL DEPARTAMENT DE FOL JOAN FIOL REYNES
CAP DEL DEPARTAMENT D’ORIENTACIÓ JOAN SOCIES BENNASSER
CAP DE LA FAMÍLIA PROFESSIONAL IMP LORENA SANCHEZ BARRADO
COORDINADOR PRÀCTIQUES LUIS GONZALO PEÑALVER
COORDINADOR QUALITAT RAFEL CIFRE SOCIAS

FAMÍLIES PROFESSIONALS / DEPARTAMENTS

ACTIVITATS AGRÀRIES ANTONI ARTIGUES MORELL
SILVIA CARBONELL SOLER
EDELWEIS FARRÙS MIRÒ
ROSA MARIA LLITERAS RIUTORT
BARTOMEU MARTI MOREY VALLESPIR
ANTONI RAMONELL ALZAMORA
JOSEP ANTONI SASTRE BORRAS
ANTONIO SOCIAS REYNES
ADMINISTRACIÓ ISABEL ALCOVER MASCARO
BARTOMEU ALZAMORA FABREGAS
GABRIEL ALZINA ALOMAR
RAFEL CIFRE SOCIAS
ANTÒNIA GAYÀ PASCUAL
LUIS GONZALO PEÑALVER
MARIA ALICIA MASSANET LEZCANO
MARGALIDA SASTRE PICORNELL
CATALINA ESPERANZA RAMIS FERRER
LLUCIA SALLERAS JULIA
ELECTRICITAT I ELECTRÒNICA ANTONI AGUILA FUSTER
GABRIEL CAPÓ CAIMARI
GABRIEL MIR SERRA
ANTONI SASTRE COLOM
FORMACIÓ I ORIENTACIÓ LABORAL JOAN FIOL REYNES
FRANCISCA MARIA MUT FULLANA
IMATGE PERSONAL MARGARITA POU SEGURA
LORENA SANCHEZ BARRADO
ORIENTACIÓ ELENA BAUZA MARI
ANTÒNIA DÍAZ PALMER
MANUELA DONOSO FIOL
CATALINA FERRER PUJOL
ANDREU FLORIT CERRATO
MARIA DEL MAR INAREJOS AGUILAR
BARTOMEU MARTORELL PONS
BARTOMEU MIR SERRA
CATALINA SERRA CABANELLAS
JOAN SOCIES BENNASSER
MARY REYES ALARCÓN GIL

PERSONAL NO DOCENT

PERSONAL DE NETEJA MARGALIDA BAUZA FONT
CATALINA SERRA COMPANY
PERSONAL DE CONSERGERIA MARGALIDA SIMÓ RAYÓ
BÀRBARA LLOMPART BELTRAN
MARIA MIR PALAU
PERSONAL D’ADMINISTRACIÓ AMABLE JOAN LATORRE SOCIAS
JAUME MUNTANER MORA

APIMA

PRESIDENT VICENTE BAL·LE ESPIN
VOCAL MARGALIDA BAUZA FONT
TRESORERA PURIFICACIÓN TENA BLANCO
SECRETÀRIA FRANCISCA BAUZA GUARDIOLA
VOCAL ANTONI GOST ALOMAR

 

Comparteix