CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR

MODALITAT LOE

ADG32 – TÈCNIC SUPERIOR EN ADMINISTRACIÓ I FINANCES
Implantació en curs 2012-2013
TÍTOL CURRÍCULUM
AGA31 – TÈCNIC SUPERIOR EN PAISATGISME I MEDI RURAL
Implantació en 2012-2013
 TÍTOL CURRÍCULUM

La formació establerta en el Reials Decrets de Títol LOE per al mòdul professional de Formació i Orientació Laboral, capacita per portar a terme responsabilitats professionals equivalents a les que precisen les activitats del nivell bàsic en prevenció de riscos laborals, que estableix el Reial Decret 39/1997, de 17 de gener, pel que s’aprova el reglament dels serveis de prevenció, sempre que tingui, com a mínim, 45 hores lectives.

MODALITAT LOGSE

ADM31 – TÈCNIC SUPERIOR EN ADMINISTRACIÓ I FINANCES
Deixa d’impartir-se en el curs 2012-2013
 TÍTOL CURRÍCULUM
ACA32 – TÈCNIC SUPERIOR EN GESTIÓ I ORGANITZACIÓ DE RECURSOS NATURALS I PAISATGÍSTICS
Deixa d’impartir-se en el curs 2012-2013
TÍTOL CURRÍCULUM

 

Comparteix