CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀ

MODALITAT LOE

ADG21 – TÈCNIC EN GESTIÓ ADMINISTRATIVA
Implantació en curs 2011-2012
TÍTOL CURRÍCULUM
AGA23 – TÈCNIC EN JARDINERIA I FLORISTERIA
Implantació en curs 2011-2012
 TÍTOL  CURRÍCULUM
ELE21 – TÈCNIC EN INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES I AUTOMÀTIQUES
Implantació en curs 2009-2010
TÍTOL  CURRÍCULUM
IMP22 – TÈCNIC EN PERRUQUERIA I COSMÈTICA CAPIL·LAR
Implantació en curs 2012-2013
TÍTOL  CURRÍCULUM

CURRÍCULUM MODIFICACIÓ

La formació establerta en el Reials Decrets de Títol LOE per al mòdul professional de Formació i Orientació Laboral, capacita per portar a terme responsabilitats professionals equivalents a les que precisen les activitats del nivell bàsic en prevenció de riscos laborals, que estableix el Reial Decret 39/1997, de 17 de gener, pel que s’aprova el reglament dels serveis de prevenció, sempre que tingui, com a mínim, 45 hores lectives.

MODALITAT LOGSE

ADM21 – TÈCNIC EN GESTIÓ ADMINISTRATIVA
Deixa d’impartir-se en el curs 2011-2012
TÍTOL CURRÍCULUM
ACA24 – TÈCNIC EN JARDINERIA
Deixa d’impartir-se en el curs 2011-2012
TÍTOL CURRÍCULUM
ELE22 – EQUIPS I INSTAL·LACIONS ELECTROTÈCNIQUES
Deixa d’impartir-se en el curs 2009-2010
TÍTOL CURRÍCULUM
IMP23 – TÈCNIC EN PERRUQUERIA
Deixa d’impartir-se en el curs 2012-2013
TÍTOL CURRÍCULUM

 

Comparteix