PROVES LLIURES

Ordre de la consellera d’Educació i Cultura de 6 de març de 2008 per la qual es regulen les proves lliures per obtenir el títol de Tècnic o de Tècnic superior de formació professional del sistema educatiu
(CONVOCATORIA 2010) Resolució del director general de Formació Professional i Aprenentatge Permanent de 16 de febrer de 2010 per la qual es convoquen les proves lliures per obtenir el títol de Tècnic i de Tècnic superior de formació professional del sistema educatiu, i se’n concreten aspectes sobre l’organització
(CONVOCATORIA 2011) Resolució del director general de Formació Professional i Aprenentatge Permanent de 14 de febrer de 2011 per la qual es convoquen les proves lliures per obtenir el títol de Tècnic i de Tècnic superior de formació professional del sistema educatiu, i se’n concreten aspectes sobre l’organització
(CONVOCATORIA 2012) Resolució del director general d’Ordenació, Orientació i Formacio Professional de 14 de febrer de 2012 per la qual es convoquen les proves lliures per obtenir el títol de Tècnic i de Tècnic superior de formació professional del sistema educatiu, i se’n concreten aspectes sobre l’organització
(CONVOCATORIA 2013) Resolució del director general d’Ordenació, Innovació i Formació Professional de 25 de gener de 2013 per la qual es convoquen les proves lliures per obtenir el títol de Tècnic i de Tècnic superior de formació professional del sistema educatiu, i se’n concreten aspectes sobre l’organització
(CONVOCATORIA 2014) Resolució de la directora general d’Ordenació, Innovació i Formació Professional de 14 de febrer de 2014 per la qual es convoquen les proves lliures per obtenir el títol de Tècnic i de Tècnic superior de formació professional del sistema educatiu, i se’n concreten aspectes sobre l’organització
(CONVOCATORIA 2016) Resolució de la directora general de Formació Professional i Formació del Professorat de 16 de febrer de 2016 per la qual es convoquen les proves lliures per obtenir els títols de tècnic i de tècnic superior de formació professional del sistema educatiu i se’n concreten aspectes sobre l’organització
Comparteix