PROVES D’ACCÉS

Ordre de la consellera d’Educació i Cultura de 3 de març de 2009 per la qual es regulen les proves d’accés als cicles formatius de formació professional del sistema educatiu i les proves d’accés de caràcter general als ensenyaments esportius de règim especial
 (CONVOCATÒRIA MAIG 2010) Resolució del director general de Formació Professional i Aprenentatge Permanent de 4 de març de 2010 per la qual es convoca la prova d’accés als cicles formatius de grau mitjà de formació professional del sistema educatiu i se’n concreten aspectes sobre l’organització
(CONVOCATÒRIA MAIG 2010) Resolució del director general de Formació Professional i Aprenentatge Permanent de 5 març de 2010 per la qual es convoquen les proves d’accés als cicles formatius de grau superior de formació professional del sistema educatiu i se’n concreten aspectes sobre l’organització
(CONVOCATÒRIA MAIG 2011) Resolució del director general de Formació Professional i Aprenentatge Permanent de 16 de febrer de 2011 per la qual es convoca la prova d’accés als cicles formatius de grau mitjà de formació professional del sistema educatiu i als ensenyaments esportius de règim especial de grau mitjà i a les formacions esportives de nivell I, i se’n concreten aspectes sobre l’organització
(CONVOCATÒRIA MAIG 2011) Resolució del director general de Formació Professional i Aprenentatge Permanent de 15 de febrer de 2011 per la qual es convoquen les proves d’accés als cicles formatius de grau superior de formació professional del sistema educatiu i se’n concreten aspectes sobre l’organització
Ordre del conseller d’Educació, Cultura i Universitats de 7 de febrer de 2012 per la qual es regulen les proves d’accés als cicles formatius de formació professional del sistema educatiu a les Illes Balears
(CONVOCATÒRIA MAIG 2012) Resolució del director general d’Ordenació, Innovació i Formació Professional de 29 de febrer de 2012 per la qual es convoca la prova d’accés als cicles formatius de grau mitjà de formació professional del sistema educatiu i se’n concreten aspectes sobre l’organització
(CONVOCATÒRIA MAIG 2012) Resolució del director general d’Ordenació, Innovació i Formació Professional de 2 de març de 2012 per la qual es convoquen les proves d’accés als cicles formatius de grau superior de formació professional del sistema educatiu i se’n concreten aspectes sobre l’organització
(CONVOCATÒRIA MAIG 2013) Resolució del director general d’Ordenació, Innovació i Formació Professional de 19 de febrer de 2013 per la qual es convoca la prova d’accés als cicles formatius de grau mitjà de formació professional del sistema educatiu i se’n concreten aspectes sobre l’organització
(CONVOCATÒRIA MAIG 2013) Resolució del director general d’Ordenació, Innovació i Formació Professional de 20 de febrer de 2013 per la qual es convoquen les proves d’accés als cicles formatius de grau superior de formació professional del sistema educatiu i se’n concreten aspectes sobre l’organització
(CONVOCATÒRIA MAIG 2016) Resolució de la directora general d’Ordenació, Innovació i Formació Professional de 2 de març de 2016 per la qual es convoca la prova d’accés als cicles formatius de grau mitjà de formació professional del sistema educatiu i se’n concreten aspectes sobre l’organització
(CONVOCATÒRIA MAIG 2016) Resolució de la directora general d’Ordenació, Innovació i Formació Professional de 10 de març de 2016 per la qual es convoquen les proves d’accés als cicles formatius de grau superior de formació professional del sistema educatiu i se’n concreten aspectes sobre l’organització
Comparteix