GESTIÓ ECONÒMICA

Llei 10/1999 de 23 de desembre, de modificació parcial de la Llei 7/1997, de 20 de novembre, de la recerca i del desenvolupament tecnològic. DISPOSICIÓ ADICIONAL 5a
Decret 110/2002, de 2 d’agost, pel qual es regula el procediment per dur a terme l’autonomia de gestió econòmica dels centres docents públics no universitaris de la Conselleria d’Educació i Cultura de la comunitat autònoma de les Illes Balears
Ordre del conseller de Presidència de 2 de desembre de 2002, dictada a proposta del conseller d’Hisenda i Pressuposts i del conseller d’Educació i Cultura, de desplegament del Decret 110/2002, de 2 d’agost, pel qual es regula el procediment per dur a terme l’autonomia de gestió econòmica dels centres docents públics no universitaris de la Conselleria d’Educació i Cultura de la comunitat autònoma de les Illes Balears
Instruccions sobre la gestió econòmica dels centres docents públics no universitaris
NOU MODEL TG0002
Expedient de despesa

 

Comparteix