FUNCIONAMENT

Decret 120/2002, de 27 de setembre, pel qual s’aprova el reglament orgànic dels instituts d’educació secundària
Resolución de 30 de abril de 1996 de la Secretaría de Estado de Educación por la que se regulan aspectos de ordenación académica de la formación profesional específica de grado medio y superior
Ordre del conseller d’Educació i Cultura de 18 de febrer de 2002, per la qual es regula el funcionament dels cicles de formació professional específica que s’imparteixen en la modalitat d’ensenyaments presencials a les Illes Balears
Ordre de la consellera d’Educació i Cultura de 13 de juliol de 2009 per la qual es regula l’organització i el funcionament dels cicles formatius de formació professional del sistema educatiu que s’imparteixen d’acord amb la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació, a les Illes Balears, en la modalitat d’ensenyament presencial
Resolució del director general de Formació Professional i Aprenentatge Permanent per la qual es dicten les dicten les instrucciones per a la concreció de determinats aspectes de l’Ordre de la consellera d’Educació i Cultura de 13 de juliol de 2009
Ordre de la consellera d’Educació, Cultura i Universitats de 18 de febrer de 2014 de modificació de l’Ordre de la consellera d’Educació i Cultura de 13 de juliol de 2009 per la qual es regula l’organització i el funcionament dels cicles formatius de formació professional del sistema educatiu que s’imparteixen d’acord amb la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació, a les Illes Balears, en la modalitat d’ensenyament presencial
Comparteix