FCT – PRÀCTIQUES FORMATIVES

Ordre del conseller d’Educació i Cultura de 2 de gener de 2003, per la qual es regulen les pràctiques formatives en centres de treball
Resolució del conseller d’Educació i Cultura de 22 de maig de 2003, per la qual es dicten instruccions per concretar determinats aspectes sobre avaluació i accés a les pràctiques formatives en els cicles formatius de formació professional específica
Ordre de la consellera d’Educació i Cultura de 20 de maig de 2008, de modificació de l’Ordre del conseller d’Educació i Cultura de 2 de gener de 2003 per la qual es regulen les pràctiques formatives en centres de treball
Ordre del conseller d’Educació i Cultura de 15 de juny de 2010 per la qual es regulen les pràctiques formatives en centres de treball, a les Illes Balears

 

Comparteix