INICI CURS 2017/2018

Horari de les sessions d’acollida

 

ENSENYAMENT CURS DIA ACOLLIDA HORA
FORMACIÓ PROFESSIONAL BÀSICA EN PERRUQUERIA I ESTÈTICA 1r 22/09/2017 10 hores
FORMACIÓ PROFESSIONAL BÀSICA EN ELECTRICITAT I ELECTRÒNICA
ADG21 – TÈCNIC EN GESTIÓ ADMINISTRATIVA
AGA23 – TÈCNIC EN JARDINERIA I FLORISTERIA
ELE21 – TÈCNIC EN INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES I AUTOMÀTIQUES
IMP22 – TÈCNIC EN PERRUQUERIA I COSMÈTICA CAPIL·LAR
ADG32 – TÈCNIC SUPERIOR EN ADMINISTRACIÓ I FINANCES
AGA31 – TÈCNIC SUPERIOR EN PAISATGISME I MEDI RURAL

 

ENSENYAMENT CURS DIA ACOLLIDA HORA
FORMACIÓ PROFESSIONAL BÀSICA EN PERRUQUERIA I ESTÈTICA 2n 22/09/2017 11,30 hores
FORMACIÓ PROFESSIONAL BÀSICA EN ELECTRICITAT I ELECTRÒNICA
ADG21 – TÈCNIC EN GESTIÓ ADMINISTRATIVA
AGA23 – TÈCNIC EN JARDINERIA I FLORISTERIA
ELE21 – TÈCNIC EN INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES I AUTOMÀTIQUES
IMP22 – TÈCNIC EN PERRUQUERIA I COSMÈTICA CAPIL·LAR
ADG32 – TÈCNIC SUPERIOR EN ADMINISTRACIÓ I FINANCES
AGA31 – TÈCNIC SUPERIOR EN PAISATGISME I MEDI RURAL
Comparteix