CALENDARI I INFORMACIÓ – PROVES LLIURES – AGRÀRIA

FAMÍLIA PROFESSIONAL AGRÀRIA

CALENDARI I INFORMACIÓ PER A LA REALITZACIÓ DE LES PROVES

Mòduls:

 • Maquinària i instal·lacions agroforestals
  • Data de l’examen: 19 de maig
  • Hora: 08:00 h
  • Material: Calculadora, guants adequats per l’ús del tractor i col·locació d’ormeig, calçat de seguretat i roba idònia per a la prova pràctica.
  • Observacions: la prova s’iniciarà amb la part teòrica i en acabar es seguirà amb la part pràctica.
 • Gestió i organització del viver
  • Data de l’examen: 25 de maig
  • Hora: 09:30 h
  • Material: Calculadora, guants adequats per a tasques de viverística, calçat de seguretat i roba idònia per a la prova pràctica.
  • Observacions: la prova s’iniciarà amb la part teòrica i en acabar es seguirà amb la part pràctica.

 

La cap de departament

Edelweïss Farrús Miró

sa Pobla, 6 d’abril de 2017

Comparteix