LLISTATS PROVISIONALS DEL PROCÉS ORDINARI D’ADMISSIÓ 2016-2017

FORMACIÓ PROFESSIONAL BÀSICA EN ELECTRICITAT I ELECTRÒNICA FORMACIÓ PROFESSIONAL BÀSICA EN PERRUQUERIA I ESTÈTICA ADG21 – TÈCNIC EN GESTIÓ ADMINISTRATIVA ADG21 – TÈCNIC EN GESTIÓ ADMINISTRATIVA. PENDENT SETEMBRE AGA23 – TÈCNIC EN JARDINERIA I FLORISTERIA AGA23 – TÈCNIC EN JARDINERIA I FLORISTERIA. PENDENT SETEMBRE ELE21 – TÈCNIC EN INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES I …

Comparteix