AJUDES ALUMNAT AMB NECESSITAT ESPECÍFICA DE SUPORT EDUCATIU

Vos informem que ja teniu a la vostra disposició la informació relativa a les ajudes del Ministeri d’Educació, Cultura i Esport per a l’alumnat amb necessitat específica de suport educatiu, per al curs 2015-2016.
A la pàgina web de la Conselleria d’Educació, Cultura i Universitat, Secretaria General, Secció de Beques, ajudes del Ministeri d’Educació, Cultura i Esport per a l’alumnat amb necessitat específica de suport educatiu per al curs 2015-2016 (https://www.caib.es/seucaib/ca/tramites/tramite/2421753), a l’apartat de documents relacionats hi trobareu els documents següents:
· Convocatòria oficial (BOE 183 d’1 d’agost de 2015)
· Sol·licitud oficial
· Instruccions per emplenar la sol·licitud

Comparteix